Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan önemli açıklamalar

admin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları şu şekilde: “Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel finansal koşullar büyümeyi baskılamaya devam etmektedir. Gerek ihracat ağırlıklı küresel büyüme görünümü gerekse öncü göstergeler küresel iktisadi faaliyette geçtiğimiz rapor dönemine göre hizmetler sektörü kaynaklı sınırlı bir iyileşmeye işaret etmektedir.

Küresel büyüme görünümü, jeopolitik riskler, finansal koşullar emtia üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedir. Emtia fiyatlarında genele yayılan artışlar görülmektedir. Endüstriyel emtia fiyatlarında artışlar dikkat çekmektedir. Değerli metal ve petrol fiyatları bir önceki rapor dönemine kıyasla önemli ölçüde yükselmiştir. Enflasyon birçok ekonomide hedeflerin üzerinde kalmıştır.

Gelişmekte olan ekonomilerde manşet enflasyon bazı ülkelerde hedeflere yakın düzeyde gerilerken diğer ülkelerde hedeflerin belirgin şekilde üzerinde kalmıştır.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının geçtiğimiz rapor dönemine göre daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceklerine yönelik beklentiler güçlenmiştir.

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indiriminde daha temkinli olacaklarını değerlendiriyoruz.

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER

2024 yılı ilk çeyreğinde yurt içi talepteki dirençli seyrin sürdüğünü görmekteyiz. Perakende satış ve ticaret satış endeksleri ile kart ile yapılan harcamalar ilk çeyrekte tüketimde ivmelenmeye işaret etmiştir.

‘KARTLA YAPILAN HARCAMALAR ZAYIFLADI’

Nisan ayında kartla yapılan harcamalar reel bazda zayıflarken imalat sanayii firmaların yurt içi sipariş beklentileri çeyrek bazda gerilemeye devam etmiştir.

Mart ayı itibarıyla açıklanmaya başlanan hizmet üretim endeks ilk çeyrekte nispeten yatay seyretmiştir. İlk çeyrekte artış gösteren PMI verileri nisan ayı itibarıyla ikinci çeyrekte ılımlı bir zayıflama işaret etmektedir.

‘DIŞ TİCARET DENGESİ İYİLEŞTİ’

2023 yılının ikinci yarısında reel olarak ihracat artarken ithalat azalmış, dış ticaret dengesi iyileşmiştir.

2024 yılı ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını cari dengedeki iyleşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

ENFLASYON GELİŞMELERİ HAKKINDA

Tüketici enflasyon 2023 yılı son çeyreğinde ve 2024 yılı ocak ayında tahmin aralığının orta noktasına yakın seyretmişti. Yıllık enflasyon son dönemde yukarı yönlü seyir izlemiştir. Enflasyonun 2024 yılı ilk yarısında artmaya devam ettiğini öngördüğümüzü enflasyon raporunda paylaşmıştık.

Son 3 ayda enflasyonun öngörülerimizden yüksek bir seyir izlediğini görüyoruz. Küresel emtia fiyatları rapor döneminde enerji grubu öncülüğünde yükselmiştir. 3 aylık dönemde gıda fiyatlarında güçlü artışlar gerçekleşmiş, kırmızı et fiyatları bu gelişmede öne çıkmıştır. 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri gerilerken yıl sonu beklentileri enflasyon raporu tahminlerinin üzerinde seyretmiştir.

Kira alt grubu öne çıkmıştır. Enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinde ekstra artış yaptığımızı hatırlatmak isterim.

Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörüne ait yayılım endeks tarihsel eğilimin üzerinde seyrederek fiyat artışlarının sektör geneline yayıldığını işaret etmektedir.

Kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarında yüksek artışlar lokanta ve otel fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Hizmet enflasyonu aylık bazda yavaşlamakla birlikte yüksek seyir izlemektedir.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri